EDE Na 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. In de gemeente Ede is er nog bijna 1.7 miljoen vierkante meter aan asbestdaken aanwezig. Alle asbestdaken moeten uiterlijk 31 december 2024 weg zijn. Het is nu nog onduidelijk of er wel genoeg bedrijven zijn, die het asbest überhaupt kunnen verwijderen. ,,Zes jaar is best wel een overzichtelijke periode. We weten niet precies hoe het gaat en of er een run ontstaat op de asbestverwijdering," zegt de Edese wethouder Willemien Vreugdenhil.

Jan de Boer; “Al vanaf 1994 is asbest een verboden grondstof. Het werd vroeger veel gebruikt op in en om huizen en andere gebouwen alsook op stallen bij boeren bedrijven. Asbest is brandwerend en isoleert goed. Tot die tijd werd het veel gebruikt en zag men het gevaar niet in van asbest. Een mooi voorbeeld was het 'Palast der Republik', het paradepaardje van de DDR, in Oost-Berlijn. Na de Wende, de Duitse hereniging, moest het gebouw helemaal gesloopt worden, omdat het gebouw vol asbest zat. In Ede zijn er ruim 6.500 daken waar asbest op zit. De stof is gevaarlijk voor de gezondheid. Met als 'marsmannetjes' verklede personen wordt het asbest tegenwoordig verwijderd. De meeste ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen. In Nederland sterven volgens de Gezondheidsraad jaarlijks naar schatting zo'n 1600 mensen aan asbestziekten.”

 

INFORMATIEAVONDEN Het overgrote deel van de asbestplaten bestaat uit golfplaten. Met luchtfoto's van de provincie Gelderland en vergunningsgegevens is geïnventariseerd op welke daken asbest zit. Donderdag 13 december 2018 wordt in Ederveen de eerste informatieavond gehouden over het asbestdakenverbod dat na 2024 ingaat. Daarna volgen er meer van dit soort avonden in het gebied van de vijf Vallei-gemeenten, Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen. De daken zijn volgens Willemien Vreugdenhil niet alleen bij boerenbedrijven in het buitengebied te vinden. ,,Ook in de stad en bij bedrijven. Dat is ook meteen de reden waarom we zo breed mogelijk proberen samen te werken. Er zijn zoveel verschillende dakconstructies."

 

HUIDIG De huidige sanering van het aantal asbest verdachte daken bedraagt 295.000 vierkante meter per jaar. Dit tempo moet minstens worden verdubbeld om de ingangsdatum, 1 januari 2025, van het verbod te halen. Als dat niet lukt, moet er door de gemeente Ede gehandhaafd worden. ,,Dat willen we liever niet. We willen dat het op tijd klaar is. Met alle verschillende eigenaren en de verschillende dakconstructies willen we zo snel mogelijk en onder de juiste randvoorwaarden het asbest verwijderen en vervangen.

Enkele duizenden Edese eigenaren zullen te maken krijgen met de asbestvervanging. Voor de informatieavond in Ederveen zijn achthonderd eigenaren uitgenodigd. Vreugdenhil zegt dat goed gekeken moet worden wat de vervanging van de asbest wordt. ,,In de tijdgeest was asbest het ei van Columbus. We moeten zorgen dat we niet de asbest van morgen in huis halen."