CBS: helft woningen boven vraagprijs verkocht

overbieden
Foto: Pricewise

Vraag en aanbod op de koopwoningmarkt zijn ook in 2020 verder uit elkaar gegroeid. Overbieden kwam steeds meer voor en woningen stonden minder lang in de verkoop. In steeds meer gemeenten werd er gemiddeld overboden op de vraagprijs.

Dit melden het CBS en het Kadaster in gezamenlijk onderzoek naar spanningsindicatoren op de koopwoningmarkt, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In dit onderzoek is de transactieprijs van verkochte woningen vergeleken met de laatst bekende vraagprijs.

In 2020 werd 50% van de woningen verkocht tegen een prijs die hoger was dan de vraagprijs, terwijl 38% van de verhandelde woningen onder de vraagprijs werd verkocht. In 2015 werd nog 87% van de woningen onder de vraagprijs verkocht, tegenover 7% boven de vraagprijs. Als er meer woningen boven de vraagprijs worden verkocht is dat een teken van een krapper wordende koopwoningmarkt.

In steeds meer gemeenten boven vraagprijs verkocht

Na de verkoop van een bestaande koopwoning kan de ratio transactieprijs / vraagprijs worden berekend. Een ratio van 1 wil zeggen dat de transactieprijs van een bestaande woning gelijk is aan de laatst bekende vraagprijs. Een ratio groter dan 1 betekent dat er meer betaald is dan de vraagprijs, er is overboden. Een ratio onder de 1 betekent dat er minder betaald is dan de vraagprijs. In 2017 lag deze mediane ratio in slechts 4% van alle gemeenten boven de 1. In 2020 was in bijna twee derde van de gemeenten de ratio gelijk aan of groter dan 1, blijkt uit de cijfers.

Waar overbieden in 2017 met name in Amsterdam en een aantal andere grote steden gebeurde, was het in 2020 door het hele land de norm geworden. Ook nam het aantal gemeenten waarbij in doorsnee meer dan 2% overboden werd drastisch toe. In 2017 was dit slechts in een enkele gemeente het geval, in 2020 werd in bijna 50 gemeenten gemiddeld meer dan twee procent overboden.

Minder lang te koop aangeboden

Ook de verkooptijd van woningen neemt af. Begin 2015 stond een verkochte woning gemiddeld tien maanden te koop. Sindsdien werd de gemiddelde aanbodtijd steeds korter, tot ruim twee maanden in 2020. Eind 2020 was de gemiddelde aanbodtijd van verkochte woningen in geen enkele provincie langer dan drie maanden.

Vorige week maakte de Europese Commissie bekend zich zorgen te maken over de situatie op de Nederlandse woningmarkt.

Bron: CBS, Vastgoed actueel