EIB: meer huizen opgeleverd in komende jaren

woningbouw

Er worden dit jaar naar verwachting 63.000 nieuwe woningen opgeleverd. Ook de vergunningverlening zit in de lift en neemt dit jaar met tienduizend woningen toe. Ook in 2022 en 2023 zal het aantal nieuwe woningen naar verwachting blijven stijgen.

Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De nieuwbouwproductie stijgt dit jaar naar verwachting met zo’n 8% ten opzichte van een jaar eerder. Voor 2022 zet het instituut in op een groei van de nieuwbouwproductie van 12 %. Ook in 2023 kan er naar verwachting een flinke toename gerealiseerd worden.

Woningnood blijft

“Woningnood blijft voorlopig nog het beeld op de Nederlandse woningmarkt”, aldus het EIB. Vanwege de gemiddelde duur van bouwprojecten zal het nog tot 2024 duren voordat er op jaarbasis rond de 80.000 nieuwe woningen gereed zullen komen. Als de vergunningverlening vanaf 2022 hoger uitvalt, kan dit aantal oplopen tot 85.000 woningen. Een nog groter aantal wordt volgens het EIB lastig, omdat het aantal geschikte bouwlocaties beperkt is.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft samen met provincies en gemeenten een Nationale Woningbouwkaart ontwikkeld. Daarop is te zien waar de bouw van in totaal bijna één miljoen nieuwe woningen in de komende acht jaar is gepland.

Aantal vergunningen blijft stijgen

Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen per kwartaal stijgt al een tijdje. In het eerste kwartaal van 2021 werd voor de bouw van ruim 18.000 woningen een vergunning afgegeven. Dat was ruim 15% meer dan in het eerste kwartaal van 2020. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers bouw van het CBS. Het was het vijfde kwartaal op rij waarin het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen, in vergelijking met een jaar eerder, toeneemt.

Dit jaar trekt het demissionaire kabinet €1 miljard extra uit voor de bouw van nieuwe woningen.

Bron: Nu.nl, Vastgoed actueel