Prinsjesdag 2020: geen overdrachtsbelasting tot 35 jaar

Koffertje

Vanaf 1 januari 2021 hoeven jonge huizenkopers geen overdrachtsbelasting meer te betalen. Dat maakte het kabinet gisteren tijdens Prinsjesdag bekend.

Het plan om de overdrachtsbelasting af te schaffen was al bekend, maar toen zou het nog gaan om kopers tussen 18 en 35 jaar die voor het eerst een huis kopen. Op Prinsjesdag werd bekend dat de maatregel geldt voor alle kopers tot 35 jaar, ongeacht of zij starter of doorstromer zijn. De overdrachtsbelasting voor oudere kopers die de woning zelf gaan bewonen blijft op 2%. Voor kopers die de woning niet als hoofdverblijf gaan gebruiken wordt de belasting verhoogd naar 8%.

Overige plannen

De overige plannen op woongebied die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde:

– Er wordt tot en met 2030 jaarlijks € 100 miljoen euro gereserveerd, 1 miljard in totaal, om een drempelwaarde of partiële vrijstelling voor de bouw in te kunnen voeren als onderdeel van de stikstofaanpak.

– Het Rijk stelt meer middelen beschikbaar voor de zogeheten woningbouwimpuls. Eerder werd bekend dat het kabinet met de eerste tranche van de woningbouwimpuls de bouw van 51.000 woningen wil versnellen. In 2021 is € 450 miljoen euro voor de woningbouwimpuls beschikbaar.

– De besluitvorming over 14 grote woningbouwlocaties wordt versneld en met gemeenten en provincies worden duidelijke afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen. Er komt € 20 miljoen extra beschikbaar voor de flexpools in de bouw.

– Het kabinet wil de eerste stappen zetten om een actief grondbeleid te voeren en een Rijksontwikkelbedrijf op te zetten.

– Er komt € 20 miljoen extra beschikbaar voor de transformatie van winkels en kantoren tot woningen.

– Woningcorporaties gaan snel 150.000 woningen bouwen en krijgen meer ruimte om middenhuur te realiseren door het tijdelijk buiten werking stellen van de marktverkenning

– Er komt € 75 miljoen extra beschikbaar voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Huisuitzettingen

Daarnaast treedt er op 1 januari 2021 een wet van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in werking om huisuitzettingen te voorkomen. De wet maakt gegevensuitwisseling tussen gemeenten en verhuurders mogelijk. Verhuurders moeten gemeenten informeren als een huurder betalingsachterstanden heeft en het zoeken van persoonlijk contact niet tot een oplossing heeft geleid. Gemeenten moeten de verhuurder dan een aanbod tot schuldhulpverlening doen.

BRON Ministerie van BZK