Akkoord provincies en Rijk over bouw 900.000 woningen tot 2030

Woonminister Hugo de Jonge heeft op provinciaal niveau woningbouwafspraken gemaakt voor de bouw van in totaal ruim 900.000 woningen tot en met 2030. Afgesproken is dat twee op de drie nieuwe huizen in de categorie betaalbaar vallen. Het aantal van 600.000 nieuw te bouwen betaalbare woningen tot en met 2030 wordt bereikt door de bouw van 350.000 huur- en koopwoningen in het middensegment (40%) en 250.000 sociale huurwoningen. Hiermee dragen de provincies ook bij aan het streven naar een aandeel van 30% sociale huur in de woningvoorraad per gemeente.

Lees verder