Meer informatie op de pagina (Brede wooncoalitie gaat woningtekort aanpakken en woonklimaat verbeteren) volgt.