Numerus Fixus voor opleiding makelaardij

Binnenhof 5

Het zal u niet ontgaan zijn dat de manier waarop het energielabel wordt vastgesteld per 1 januari 2021 wijzigt. Daarnaast wijzigt er per 1 januari aanstaande iets belangrijks met betrekking tot de labelverplichting in advertenties.

Op dit moment is het verplicht om in advertenties melding te maken van het energielabel wanneer deze reeds is afgegeven. In de huidige wettekst wordt dit als volgt benoemd:

Degene die een gebouw waarvoor een geldig energielabel is afgegeven te koop of te huur aanbiedt door middel van advertenties in commerciële media, vermeldt in die advertenties de energieprestatie-indicator van dat energielabel, bedoeld in artikel 2.1, achtste lid.

De nieuwe tekst met betrekking tot het vermelden van het energielabel in advertenties (commerciële uitingen) luidt per 1 januari als volgt :

Degene die een gebouw te koop of te huur aanbiedt door middel van advertenties in commerciële media, vermeldt in die advertenties de energieprestatie-indicator van een geldig energielabel, bedoeld in artikel 2.1, achtste lid, dat is afgegeven voor dat gebouw, met uitzondering van gebouwen waarop artikel 2.1 niet van toepassing is.

Met deze wijziging wordt het verplicht de energieprestatie van het gebouw of een gedeelte ervan te vermelden in advertenties voor de verkoop of verhuur van het gebouw of een gedeelte daarvan. Deze vermelding is niet meer afhankelijk van het feit of er al een geldig energielabel is afgegeven zoals nu nog wel het geval is.

Energielabel nodig voor plaatsing op funda

Dit betekent dat voorafgaande aan plaatsing van de advertentie een geldig energielabel dient te zijn afgegeven voor het gebouw waarmee geadverteerd wordt, opdat dit energielabel kan worden vermeld in de advertentie. Als er geen advertenties aan de orde zijn, is deze bepaling niet van toepassing, bijvoorbeeld bij onderhandse verkoop.

De bepaling geldt ook niet voor gebouwen of gedeeltes van gebouwen die niet labelplichtig zijn, zoals bijvoorbeeld monumenten. Met deze bepaling wordt de energieprestatie van een gebouw zo vroeg mogelijk in het proces tot verkoop of verhuur onder de aandacht gebracht om bij te dragen aan bewustwording bij kopers en huurders.

Concreet betekent het dus dat de verplichting om een (definitief) label te verkrijgen, eerder in het proces komt te liggen. Immers als een woningeigenaar (“degene die een gebouw te koop of te huur aanbiedt”) met het object in commerciële media zoals funda of Facebook naar buiten wil treden, dan dient er een label aanwezig te zijn. En niet pas op het moment van transport.

Informeer uw opdrachtgevers

Het is voor u als makelaar dan ook raadzaam uw opdrachtgevers te wijzen op deze verplichting en daarmee te voorkomen dat er mogelijk richting uw opdrachtgevers wordt gehandhaafd door het ILT.

Tot en met 31 december 2020 kan nog tegen geringe kosten het huidige (Vereenvoudigde) Energielabel worden aangevraagd. Dit label heeft, ook na 1 januari 2021, nog steeds een geldigheidsduur van 10 jaar na afgiftedatum.

Op 27 oktober jongstleden hebben we een webinar georganiseerd over het nieuwe energielabel. De volledige presentatie van het webinar, de FAQ en de opname van de webinar zijn op de NVM-ledenwebsite te zien.

Of kijk voor meer informatie op de website van RVO.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerco van den Berg, programmamanager Beleid & Kwaliteit, via het e-mailadres: G.vandenberg@nvm.nl.

Bron: NVM